Speel met plezier

Hier zijn een aantal zaken genoemd die veel voorkomen en alles te maken hebben met doorstroming en daarom de komende tijd extra aandacht krijgen.

Nogmaals wordt benadrukt dat niet alles in regels is te vast te leggen. De marshal is op de baan in eerste instantie verantwoordelijk dat alles ordelijk verloopt en ook doet hij/zij alles wat in zijn of haar vermogen ligt om de doorstroming te bevorderen.

Volg altijd de aanwijzingen van de marshal op!

Een golfronde start altijd op hole 1

Start uw golfronde altijd op hole 1. Het is niet toegestaan op andere holes te starten tenzij op expliciete instructie van de caddiemaster of marshal.

De start op hole 1 wordt, i.v.m. de Coronaregels, bepaald aan de hand van de de gereserveerde starttijd.

Bij gereserveerde 18-holes: Spelers komende van de 9e hole, kunnen op hole 10 gebruikmaken van de voor hun gereserveerde 2e starttijd.

Eérst doorlaten... dan maximaal 3 minuten zoeken
Het is algemeen bekend dat als u gaat zoeken naar een bal, u verplicht bent om een achteroplopende flight – als die gereed staat om te slaan – door te zwaaien.

Doorlaten is ook verplicht als u wel snel genoeg speelt, maar toch een hele hole vrij voor u hebt en een achteroplopende flight (vaak) moet wachten. Dat kan zijn omdat een 2-bal achter een 4-bal loopt. U doet dus niets verkeerd, maar bent wel verplicht om door te laten.

Als de bal van een flightgenoot niet zichtbaar ligt. Sla eerst uw eigen bal voordat u hem/haar gaat helpen zoeken. Wellicht is de bal intussen gevonden.

Een goede methode om zoeken te verminderen, is om degene die afslaat te helpen met kijken waar de bal ongeveer neerkomt.

Direct uitholen en de green verlaten

Het komt vaak voor dat spelers na het beëindigen van de hole blijven staan om de scorekaart in te vullen of uitgebreid het aantal slagen met elkaar te bespreken.

Het invullen van de scorekaarten behoort u te doen na aankomst op de volgende afslag. De marshal ziet hierop toe en wijst de betrokkenen erop als dit tot onnodige vertraging kan leiden.

Let op doorlaten... kijk voor én achter u

Totaal onafhankelijk van het feit of u snel of langzaam speelt, de golfetiquette verlangt dat u een sneller spelende, achterop komende, flight door moet laten zodra er een hele hole vóór u vrij is.

Kijk ook eens achterom om te kijken of u een andere flight kunt helpen door ze door te laten als er een hole voor u vrij is. Goed opletten en adequaat reageren bevordert het plezier voor alle spelers en leidt tot een betere doorstroming.

Mocht het zo uitkomen, dan kunt u uw speeltempo verhogen door – als u toch niet meer kunt scoren – uw bal op te nemen.

Plaats Tas, Buggy en trolley richting Next Tee

Zorg er voor dat u na het uitholen op de green niet meer in de richting van de achterop komende flight moet lopen.

Het is dus van belang de tas, buggy of trolley zodanig neer te zetten bij de green, dat u vanaf de vlag gelijk richting volgende tee loopt.
Dit bespaart veel tijd en voorkomt hinder en irritatie van de achteroplopende flight.

Vis alleen naar uw eigen zichtbare bal

Er zijn mensen die van een golfdag een viswedstrijd maken.

Dit leidt tot veel irritatie en vooral onnodig oponthoud. Reden waarom het verboden is om te zoeken naar ballen in het water. Uitsluitend de eigen bal, die zichtbaar is, mag met een hengel uit het water worden gehaald.
Spelers die met een hengel langs de waterkant lopen, zijn dus in overtreding!

Sta zodra het kan, klaar bij uw eigen bal

Vaak staan spelers te wachten op een flightgenoot totdat deze heeft geslagen.

Dan gaan zij pas nadenken over hun clubkeuze om vervolgens naar de eigen bal te lopen. Hierdoor gaat onnodig veel tijd verloren en dit is ook tegen de regels.

Zorg voor de baan
 • Maak geen oefenswing op de teebox. Maak een oefenswing naast de Tee.
 • Repareer uitgeslagen plaggen in de fairway en op de teebox.
 • Hark bunkers aan, vul gaten en voetstappen en maak zand weer glad. Plaats de hark buiten de bunker.
 • Laat geen peuken, papier, plastic zakjes en lege flesjes achter in de baan. Deponeer afval in de afvalbakken.
 • Zet geen tassen, karren of buggy’s op de green en voorgreen. Ga met buggy’s en karren niet over de witte stippellijn voor de green en zeker niet tussen de green en de bunker.
 • Plaats uw tassen, karren en buggy’s op een plaats op weg naar de volgende afslag. Dit bevordert de snelheid in de baan.
 • Repareer uw pitchmark en ook die van anderen als u die ziet.
Veiligheid
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Sla pas als het baanpersoneel buiten bereik is, of als de greenkeeper een teken geeft om te spelen.
 • Wij maken voor de fairways gebruik van een robotmaaier (onbemande maaimachine). Houdt afstand, houd rekening met de werkvolgorde, sla niet als de kans groot is dat de machine geraakt wordt. De machine tikt ballen weg (terugplaatsen) en stopt automatisch voor golftassen, personen  etc.
 • Zorg er voor dat niemand op een plek staat waar hij geraakt kan worden door uw club, de bal of iets anders, wanneer u een oefening of slag doet. Maak nooit een oefenswing in de richting van uw medespelers of toeschouwers.
 • Speel niet voor dat de spelers voor u buiten bereik zijn.
 • Roep “FORE” als er maar de minste kans is dat uw bal iemand zou kunnen raken.
 • Zoek bescherming voor onweer in het clubhuis. Beëindig bij dreigend onweer onverwijld uw spel.
Lessen en oefenen
 • Wilt u uw golfvaardigheid op peil houden of brengen, schroom niet om een les te boeken bij onze Pro. Het lesboek ligt in de hal op de balie.
 • Driving range ballen mogen uitsluitend worden gebruikt op de driving range en zijn dus verboden in de baan en op de oefengreens. Bij misbruik volgt sanctie.
 • Algemene regels met betrekking tot het gebruik van de driving range vindt u op het publicatiebord in de drivingrange.

Pin It on Pinterest