Local Rules

Nieuws van de Hareco i.v.m. Coronaregels ingaande 11 mei 2020

Aangepaste regels voor qualifying ronden bij de herstart van golf, volgens richtlijnen van NGF.

Dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.

Wat betekent dit in de praktijk? 

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken.

De nieuwe regel is dat de spelers de vlaggenstok niet aanraken en altijd in de hole laten staan.

Uitholen

Een verhoging is in de cup geplaatst zodat de bal “hoog” blijft liggen na uitholen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald door speler zonder de hole en/of vlaggenstok aan te raken. 

Bunkers, per 12 juni 2020

per 12 juni is de onderstaande local rule ingesteld:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
    -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Belangrijk: bunkers zo netjes mogelijk achter laten door oneffenheden glad te strijken met de voet, club of eigen harkje.

Qualifying ronde, wedstrijden en scorekaarten

  • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
  • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
  • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie de scores op een andere manier kan accepteren.

Local Rules

Buiten de baan (Out of Bounds)

De grens van Buiten de Baan wordt gemarkeerd door met palen met witte kop of witte band.

Grond in bewerking en abnormale baanomstandigheden

GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16‑1f.
GUR gemarkeerd met een witte lijn mag worden ontweken volgens Regel 16‑1b.
Met witte lijn en een paal met een groene kop gemarkeerde grond in bewerking en de kunstmatig verharde wegen of paden of andere obstakels die als één gebied zijn gemarkeerd, worden behandeld als een enkele abnormale baanomstandigheid bij het zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

Hole 9/18 Droppingzone voor onspeelbare bal

Indien de bal wordt gevonden in de struiken links of achter de green van hole 9(18), mag de bal onspeelbaar worden verklaard (regel 19) en mag de speler als extra mogelijkheid – onverkort de opties van regel 19 – met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de dropping zone. De droppingzone is links achter de green gemarkeerd door een bordje met de tekst “Dropping zone”. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Hindernissen

Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, achter de green van hole 4(13) is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich tot in het oneindige uit in noordelijke richting.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, rechts van hole 5(14) is maar aan een kant gemarkeerd strekt zich tot in het oneindige uit in oostelijke richting.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Mobiele telefoons

Voor het bijhouden van scores en het raadplegen van regels (R&A app), is het gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) toegestaan. Zet vóór u uw ronde begint uw mobiel op stil!

Last updated: augustus 24, 2020 at 15:06 pm

Pin It on Pinterest