Local Rules

Local Rules

Buiten de baan (Out of Bounds)

De grens van Buiten de Baan wordt gemarkeerd door met palen met witte kop of witte band.

Grond in bewerking en abnormale baanomstandigheden

GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16‑1f.
GUR gemarkeerd met een witte lijn mag worden ontweken volgens Regel 16‑1b.
Met witte lijn en een paal met een groene kop gemarkeerde grond in bewerking en de kunstmatig verharde wegen of paden of andere obstakels die als één gebied zijn gemarkeerd, worden behandeld als een enkele abnormale baanomstandigheid bij het zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

Hole 9/18 Droppingzone voor onspeelbare bal

Indien de bal wordt gevonden in de struiken links of achter de green van hole 9(18), mag de bal onspeelbaar worden verklaard (regel 19) en mag de speler als extra mogelijkheid – onverkort de opties van regel 19 – met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de dropping zone. De droppingzone is links achter de green gemarkeerd door een bordje met de tekst “Dropping zone”. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Hindernissen

Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, achter de green van hole 4(13) is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich tot in het oneindige uit in noordelijke richting.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, rechts van hole 5(14) is maar aan een kant gemarkeerd strekt zich tot in het oneindige uit in oostelijke richting.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Mobiele telefoons

Voor het bijhouden van scores en het raadplegen van regels (R&A app), is het gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) toegestaan. Zet vóór u uw ronde begint uw mobiel op stil!

Tijdelijke Local Rules

18 november 2019

Vanaf 18 november 2019 is op de baan de plaatselijke regel ”PLAATSEN” van toepassing.

Wat betekent dit voor de golfer?

“Plaatsen”

In de herfst en winter is het koud, de banen zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver. Maar gelukkig zijn er ‘winterregels’ die het leven van een golfer iets makkelijker maken.

Er is één “winterregel” die bekend onder de naam “plaatsen” Het is in feite een local rule (een plaatselijke regel, een baangebonden regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreen en de apron rondom de green).

De winterregel “plaatsen” houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, gemaaid op fairwayhoogte of lager.”

Let op: Het kan zijn dat de baan qualifying is ondanks dat er geplaatst mag worden.

Kijk voor de actuele status van de baan op onze website of vraag het de caddiemaster.

Last updated: november 17, 2019 at 8:59 am

Pin It on Pinterest