Local Rules

Nieuws van de Hareco i.v.m. Coronaregels ingaande 11 mei 2020

Aangepaste regels voor qualifying ronden bij de herstart van golf, volgens richtlijnen van NGF.

Dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.

Wat betekent dit in de praktijk? 

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken.

De nieuwe regel is dat de spelers de vlaggenstok niet aanraken en altijd in de hole laten staan.

Uitholen

Een verhoging is in de cup geplaatst zodat de bal “hoog” blijft liggen na uitholen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald door speler zonder de hole en/of vlaggenstok aan te raken. 

Bunkers, per 12 juni 2020

per 12 juni is de onderstaande local rule ingesteld:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
    -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Belangrijk: bunkers zo netjes mogelijk achter laten door oneffenheden glad te strijken met de voet, club of eigen harkje.

Qualifying ronde, wedstrijden en scorekaarten

  • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
  • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
  • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie de scores op een andere manier kan accepteren.

Local Rules

Plaatsen

Vanaf 1 november 2020 is op de baan de plaatselijke regel ”PLAATSEN” van toepassing.

Wat betekent dit voor de golfer?

 “Plaatsen”

In de herfst en winter is het koud, de banen zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver. Maar gelukkig zijn er ‘winterregels’ die het leven van een golfer iets makkelijker maken. 

Er is één “winterregel” die bekend onder de naam “plaatsen” Het is in feite een local rule (een plaatselijke regel, een baangebonden regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreen en de apron rondom de green).

De winterregel “plaatsen” houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, gemaaid op fairwayhoogte of lager.”

Let op: Het kan zijn dat de baan qualifying is ondanks dat er geplaatst mag worden.
Kijk voor de actuele status van de baan op onze website of vraag het de caddiemaster.

Buiten de baan (Out of Bounds)

De grens van Buiten de Baan wordt gemarkeerd door met palen met witte kop of witte band.

Grond in bewerking en abnormale baanomstandigheden

GUR wordt aangegeven door een blauwe lijn en/of blauwe paaltjes. Bij een belemmering door GUR is de speler verplicht deze te ontwijken, volgens Regel 16-1f zonder straf.
Abnormale baanomstandigheden gemarkeerd met een witte lijn mogen worden ontweken volgens Regel 16-1b.

Hole 9/18 Droppingzone voor onspeelbare bal

Indien een bal wordt gevonden in de struiken links of achter de green van hole 9/18, mag de bal onspeelbaar worden verklaard en heeft de speler een extra mogelijkheid. De speler mag met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de droppingzone links achter de green. De droppingzone is gemarkeerd met een bordje, zoals bedoeld in regel 14.3.

Hindernissen

Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode paaltjes met groene koppen is verboden speelzone. Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 17-1e.

De rode hindernissen aan de buitengrens van de baan bij hole 3/12, 4/13 en 5/14, gemarkeerd door rode palen met groene kop, zijn maar aan een zijde gemarkeerd en strekken zich tot het oneindige uit.

Algemeen

Overtreding van een plaatselijke regel is: een algemene straf. Afstand markeringen zijn gemeten over midden fairway tot midden green. Vermijd langzaam spel, laat op tijd door en speel volgens Ready Golf.

Last updated: november 18, 2020 at 10:36 am

Pin It on Pinterest