Local Rules

Local Rules

Buiten de baan (Out of Bounds)

De grens van Buiten de Baan wordt gemarkeerd door met palen met witte kop of witte band.

Grond in bewerking en abnormale baanomstandigheden

GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16‑1f.
GUR gemarkeerd met een witte lijn mag worden ontweken volgens Regel 16‑1b.
Met witte lijn en een paal met een groene kop gemarkeerde grond in bewerking en de kunstmatig verharde wegen of paden of andere obstakels die als één gebied zijn gemarkeerd, worden behandeld als een enkele abnormale baanomstandigheid bij het zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

Hole 9/18 Droppingzone voor onspeelbare bal

Indien de bal wordt gevonden in de struiken links of achter de green van hole 9(18), mag de bal onspeelbaar worden verklaard (regel 19) en mag de speler als extra mogelijkheid – onverkort de opties van regel 19 – met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de dropping zone. De droppingzone is links achter de green gemarkeerd door een bordje met de tekst “Dropping zone”. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Hindernissen

Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, achter de green van hole 4(13) is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich tot in het oneindige uit in noordelijke richting.

De rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, rechts van hole 5(14) is maar aan een kant gemarkeerd strekt zich tot in het oneindige uit in oostelijke richting.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Mobiele telefoons

Voor het bijhouden van scores en het raadplegen van regels (R&A app), is het gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) toegestaan. Zet vóór u uw ronde begint uw mobiel op stil!

Tijdelijke Local Rules

Plaatsen

De tijdelijke local rule: ‘Plaatsen’ is van kracht, en nu geldt de volgende regel:

 • Als de bal van een speler in het Algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, MAG de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen.
 • Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen.
  • Referentiepunt: Plaats van oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: clubrengte van het refentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
   • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
   • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Last updated: januari 31, 2019 at 13:38 pm

Pin It on Pinterest