Local Rules

Local Rules

Buiten de baan (Out of Bounds)

Buiten de Baan is gemarkeerd met palen met witte kop of witte band.

Grond in bewerking en abnormale baanomstandigheden

Met witte lijnen gemarkeerde grond in bewerking en de kunstmatig verharde wegen of paden of andere obstakels die als één gebied zijn gemarkeerd, worden behandeld als een enkele abnormale baanomstandigheid bij het zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

Verboden speelzones

Verboden speelzones zijn gemarkeerd met rode palen voorzien van een groene kop.

 • De hindernis, achter de green van hole 4(13) strekt zich tot in het oneindige uit in noordelijke richting.
 • De hindernis, rechts van hole 5(14) strekt zich tot in het oneindige uit in oostelijke richting.

De overzijde van het water in deze hindernissen zijn gemarkeerd als verboden speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 17.1e als zijn of haar bal in dit gebied ligt. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt.

Hole 9/18 Droppingzone voor onspeelbare bal

Indien de bal wordt gevonden in de struiken links of achter de green van hole 9(18), mag de bal onspeelbaar worden verklaard (regel 19) en kan men – onverkort de opties van regel 19 – gebruik maken van de aangegeven dropping zone. 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke Local Rules

Plaatsen

De tijdelijke local rule: ‘Plaatsen’ is van kracht, en nu geldt de volgende regel:

 • Als de bal van een speler in het Algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, MAG de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen.
 • Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen.
  • Referentiepunt: Plaats van oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: clubrengte van het refentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
   • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
   • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Last updated: december 31, 2018 at 11:46 am

Pin It on Pinterest